Nacht van Gebed

Vanaf vrijdagavond 16 juni om 22.00 uur tot zaterdagmorgen 06.00 uur op 17 juni 2017 zal worden gebeden voor de vervolgde christenen.
Gebed om volharding en om een getuigenis voor een leven met Jezus zijn o.a. de gebedsonderwerpen.
De gebedsmomenten worden afgewisseld door het zingen van enkele liederen en het vertonen van enkele filmpjes.
Deze Gebedsnacht wordt gehouden in het Filadelfiagebouw, Kleinzand 167 Sneek.

Kom mee bidden, de gehele nacht of enkele uren.