Kinderdisco

In samenwerking met de kinderclub uit de wijk Sperkhem, is er op 20 mei een Kinderdisco in wijkgebouw De Eekmolen van 18.30 tot 20.30 uur. Entree € 2,00 (graag gepast betalen) voor kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar.

Een Gezegend 2023

Filadelfia houdt op zondag, 1 januari 2023 om 11:00 uur de Nieuwjaarsdienst waarin de Here wordt gevraagd om Zijn leiding en zegen in het nieuwe jaar. Na de dienst is er volop de gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie/thee en iets lekkers, elkaar een Goed 2023 te wensen.