Contact

U bent even te gast bij de Filadelfia Pinkstergemeente Sneek.

Het kan zijn dat u weet wat geloven in God inhoudt, en dat u misschien al een kerk bezoekt.

Als dat nog niet het geval is, willen wij u van harte uitnodigen een samenkomst van onze pinkstergemeenschap, bij te wonen. Het gaat niet om de sfeer of de gezelligheid, maar om een persoonlijke beleving van het geloof in Jezus Christus. Geef Hem de gelegenheid je leven een nieuwe wending te geven.

Wij geloven dat God niet is veranderd, dat Hij de mens inzicht en wijsheid wil geven om zijn situatie te overzien, en dat Hij in staat is een oplossing te bieden voor elk probleem.

God houdt van u/jou, wie of wat u/je ook bent, en wil uw/jouw leven veranderen. Wij mogen bij Hem komen, zoals we zijn.

Jezus Christus belooft in de bijbel dat wij rust zullen ontvangen, als wij misschien vermoeid door de (fysieke en psychische) omstandigheden, onze toevlucht tot Hem nemen (Mattheus 11:28).

Wilt u, wil jij meer weten over God, Jezus Christus of de Heilige Geest?

Neem dan contact op met de leiding van de Filadelfia Pinkstergemeente Sneek. Adressen en telefoonnummers zijn te vinden op deze contactpagina.

Kom gerust eens langs. U bent harte welkom op het Kleinzand 167 in Sneek. Ook op de dinsdag, woensdag en vrijdag zijn wij “gewoon” open van 13.00 tot 17.00 uur. Ook assisteren wij bij hulpvragen zoals schuldhulp etc. Tevens zijn wij een TSP voor de Belastingdienst, een servicepunt waar u voor uw vragen over toeslagen terecht kunt.

Wilt u ons financieel (éénmalig of periodiek) steunen in het werk wat wij in deze maatschappij voor God mogen doen?
Ons IBAN is NL54ABNA 0482 1373 12 t.n.v. Filadelfia Pinkstergemeente Sneek.

Filadelfia Pinkstergemeente Sneek
Kleinzand 167 – 8601 BG Sneek
T. 0515-335 491
Email: secretariaat@filadelfiasneek.nl 

Of…..gebruik het contactformulier.