Kinderdisco

In samenwerking met de kinderclub uit de wijk Sperkhem, is er op 20 mei een Kinderdisco in wijkgebouw De Eekmolen van 18.30 tot 20.30 uur. Entree € 2,00 (graag gepast betalen) voor kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar.

Een Gezegend 2023

Filadelfia houdt op zondag, 1 januari 2023 om 11:00 uur de Nieuwjaarsdienst waarin de Here wordt gevraagd om Zijn leiding en zegen in het nieuwe jaar. Na de dienst is er volop de gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie/thee en iets lekkers, elkaar een Goed 2023 te wensen.

Bijbel en Astronomie

Haitze Wiersma

“De sterren van God vertellen ons het verhaal van de bevrijding van zijn schepping” Deze presentatiecursus wordt op verzoek opnieuw gegeven. De data zijn 3, 17, 31 oktober en 28 november in de Hemkerk, Smidsstraat 8 Sneek.

Miljoenen mensen op deze wereld zijn er van overtuigd dat hemel en aarde zijn ontstaan door toeval (evolutie).
Anderen (ook miljoenen!) zijn er echter van overtuigd dat ze zijn ontstaan door een Ontwerper!

In deze studie worden de wonderen van de Schepping in woord en beeld gebracht met thema’s uit o.a. de Bijbel en de Astronomie waarin achtereenvolgens de kracht, de wijsheid, de rechtvaardigheid en de liefde van de Schepper aan de orde komen.

Laat je door deze presentatie verrassen!

Deelname aan de presentatiecursus is GRATIS!!! Start om 19:30 uur

Maar je moet je wel opgeven, zorg daar tijdig voor.
Aanmelding via http://www.compascuum.com