Home

Nacht van Gebed voor de Vervolgde Kerk. Op vrijdagavond 31 mei vindt deze gebedsavond (initiatief van Open Doors), afgewisseld met informatie over de landen waar christenen geen vrijheid kennen, plaats van 22.00 uur tot in de vroege morgen van zaterdag 02.00 uur. Kom een uurtje of meer meebidden. Klik op gebedsboekje voor de gebedsonderwerpen voor nu en later.

In verband met de voorbereidingen is de KOPRA op deze vrijdag gesloten.

Uitnodiging voor de bidstond

Efeze 6 : 12   Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Gods Kerk verkeert al een hele tijd in zwaar weer, over heel de wereld; hoeveel te meer vandaag: Kerkverlating, onrust in de gemeenten…… Velen die Gods gemeente verlaten, dwalen doelloos rond, gemakkelijk een prooi voor de duivel met al zijn verleiding en verslaving.

Als we als christenen verbinding willen zoeken, dan is gebed, en zeker gezamenlijk gebed meer nodig dan ooit!!

Traditioneel is de nacht van 30 april op 1 mei de nacht van het satanisme, de z.g. Walpurgisnacht.

In deze nacht worden er o.a. in de satanskerk en heksenkringen, vervloekingen uitgesproken over de Kerk, over christenen,  predikanten, voorgangers en andere christelijke organisaties.  

Voor uitgebreide info zie: https://www.complementaire-gezondheid.nl/promisebladen (documentserie 3 april 2007 Linker kolom PDF)

Daarom willen wij bidden om bescherming.  Laten we dat samen doen in opzien tot Hem die opstond uit dood en graf en die alle macht aan Zich heeft onderworpen! Dat mag vertrouwen geven aan hen, die Hem aanroepen.

De bidstond is van 20.00  tot ca 21.30 uur in het gebouw van de Filadelfia-gemeente, Kleinzand 167, 8601 BG Sneek.

U bent van harte welkom.

Lijdensweek vieringen en samenkomsten.
Tijdens de Lijdensweek (25 t/m 30 maart 2024) houden de kerken gezamenlijke en afzonderlijke vieringen als volgt:
Maandag 25 maart bij Filadelfia Pinkstergemeente
Dinsdag 26 maart in het Witte Kerkje
Woensdag 27 maart in de (PKN) Martinikerk
Donderdag 28 maart in de Baptistengemeente (Selfhelpweg)
Bovenstaande diensten beginnen om 19.30 uur en duren maximaal 45 minuten.

Vrijdag 29 maart houden de diverse kerken hun eigen diensten.
Op zaterdag 30 maart wordt om 22.15 uur een Paaswake gehouden in de Sint Martinuskerk aan de Singel.

Iedereen is hartelijk welkom om één of meerdere vieringen bij te wonen.

GOEDE VRIJDAG

Op vrijdagavond 29 maart 2024 om 19.30 uur houdt Filadelfia een bijzondere dienst waarin herdacht wordt het lijden en sterven van de Here Jezus.

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 15 maart 2024. Deze vergadering is alleen bestemd voor leden van Filadelfia Pinkstergemeente Sneek

24 Februari 2024 om 10.00 uur de Kaderdag+
Twee keer per jaar houdt Filadelfia een zgn. opleidingsdag voor bezoekers en niet-bezoekers van Filadelfia. Op deze Dag wordt plenair en in kleine groepjes een onderwerp behandeld. Deze Kaderdag+ heeft als thema “Roeping” en door de 3 inleiders worden dan de volgende subonderwerpen doorgenomen: Wie roept, wie wordt geroepen en waartoe wordt men geroepen? Inloop vanaf 09.30 uur en einde dag omstreeks 14.00 uur met een lunch om 12.00 uur. Iedereen welkom, maar graag vooraf aanmelden via secretariaat@filadelfiasneek.nl

Week van Gebed 2024

De Oecumenische Dienst wordt gehouden op zondagmiddag 21 januari 2024 in het Witte Kerkje om 16.00 uur

Zondag, 21 januari 2024 gaat voor in de dienst om 10.00 uur br. Piet Bakker

Samenwerking Kinderclub De Eekmolen en Kinderclub De Ster

Toeslagen Service Punt

De Filadelfia Gemeente is één van de TSP’s namelijjk een Toeslagen Servicepunt van de Belastingdienst. Voor vragen over toeslagen e.d. kun je dan ook bij ons terecht. Maak wel een afspraak, via het contactformulier op deze website of via een berichtje aan secretariaat@filadelfiasneek.nl
of maak een afspraak op de dinsdag of vrijdag tussen 13.00 en 17.00 uur.

Op vrijdagavond 1 december om 19.00 uur wordt deze film vertoond in het Filadelfiagebouw, Kleinzand 167 Sneek. Deze in januari 2023 uitgebrachte Canadese film toont de tijd waarin wij nu leven. Toegang € 2,50 p.p. incl. consumptie in de pauze. Graag aanmelden tijdens de Kopradagen, dinsdag, woensdag of vrijdag tussen 13.00 en 17.00 uur of via secretariaat@filadelfiasneek.nl

In verband met het overlijden van een trouwe bezoeker aan de BBB studies van br. Frank Ouweneel, zal de bijbelstudie van woensdag, 25 oktober, worden geannuleerd.

Breng eens een bezoekje aan de KOPRA (Koffie met een Praatje), een plek om even tot rust te komen onder het genot van een gratis bakkie, een plek voor een goed gesprek, een plek waar je verder op weg wordt gezet bij een sociaal-maatschappelijk-financieel probleem, omdat Filadelfia ook bemiddelt bij o.a. schuldhulpverlening en andere zaken. Elke dinsdag, woensdag en vrijdag en omstreeks 13.30 uur een (gratis) broodmaaltijd op de dinsdag en woensdag en op vrijdag een warme hap voor een zeer luttele bijdrage.

SNEEKWEEKGEBED: “GOD (VER)HOORT “

Zaterdag, 5 augustus, maandag 7 augustus en dinsdag 8 augustus vanuit het Filadelfiagebouw, Kleinzand 167 Sneek.

Nacht van Gebed van 9 juni 22.00 uur – 10 juni 02:00 uur; bidt mee voor hen die worden vervolgd omdat zij de Here Jezus belijden. Iedereen hartelijk welkom om een uurtje of meer mee te bidden in het Filadelfiagebouw, Kleinzand 167 Sneek.

De Nacht van Gebed is een initiatief van “Open Doors”

Walpurgisgebed

Bid mee in de avond/nacht van 30 april op 1 mei om bescherming van de Here God voor Zijn kerk en de gezinnen in de Walpurgisnacht.

Voor meer info, raadpleeg de Agenda en/of de website www.compascuum.com

Op woensdagavond 26 april om 19.30 uur vervolgt Frank Ouweneel de BBB (Belangrijke Bijbelse Begrippen) – studie; diverse boeiende onderwerpen die via een groot scherm worden verduidelijkt.

22 maart 2023 om 19.30 uur: Belangrijke Bijbelse Begrippen met Frank Ouweneel

KADERDAG PLUS
De onderwijsdag van Filadelfia en dan niet alleen voor de bezoekers van Filadelfia. Een ieder is hartelijk welkom op deze zaterdag, 25 februari 2023. Inloop vanaf 09:30 uur en start om 10:00 uur. In de pauze een eenvoudige lunch en aan het eind het Avondmaal. Er zijn geen kosten verbonden aan deze Dag, maar je moet je wel even tevoren aanmelden via secretariaat@filadelfiasneek.nl
Een leerzame dag met plenaire sessies en opdrachten die in kleine groepjes worden gemaakt.

11 Stedenroute voor kinderen

Oecumenische Viering Week van Gebed 2023 op zondagmiddag 15 januari om 16.00 uur in het Filadelfiagebouw, Kleinzand 167 Sneek

Wij wensen u een Gezegend 2023 toe. Hartelijk welkom in onze Nieuwjaarsdienst op zondag, 1 januari 2023 om 11:00 uur.

Bijbel en Astronomie 28 november om 19:30 uur Hemkerk, Smidsstraat 8 Sneek. Gods Heilsplan in de sterren. Een gratis en boeiende studie.
Hartelijk welkom.

Gezamenlijk evenement met de kinderclub uit het Sperkhem.

KADERDAG PLUS, de jaarlijkse “studiedag” van Filadelfia, op 17 september voor elke belangstellende opengesteld. Thema is dit jaar Elkaar…… en zal op diverse wijzen worden toegelicht door de inleiders op deze dag. Inloop vanaf 09:30 uur, start om 10:00 uur en einde dag omstreeks 14:00 uur. Meer info en aanmelding via het tabblad Agenda.

Sneekweekgebed

Sneek en de vakantievierende mensen gaan ons als kerken aan het hart! En wat je aan het hart gaat, dat deel je met onze Heer.

Ook dit jaar willen we als kerken in Sneek, tijdens de Sneekweek gaan bidden voor de mensen in de stad.

De Sneekweek als zeilevenement is weer gepland, en dus zijn er dan weer volop mensen om voor te bidden en om mee te praten.

U kunt op de middagen van zaterdag 6, maandag 8 en dinsdag 9 augustus de straat op om met mensen in gesprek te raken en dat in een hemelsblauw hesje: “God (ver)hoort!”, dat ook vorig jaar vaak opriep tot verrassende gesprekken. Elke middag van 12:00 tot 16:30.

U kunt ook thuis meebidden als u dat wilt. We hebben tijdens deze dagen echt thuisfrontbidders hard nodig!

Ga je mee bidden?

Geef je op voor in de stad of voor thuis en laat je daarvoor inschrijven bij je kerk/gemeente of bij Haitze Wiersma (email: henawiersma@outlook.com geef wel aan wat je wilt “meewerken op straat” of “gebed thuis” op een uur tussen 12:00 uur en 16:30 uur)

Na opgave krijg je verdere informatie.

“Onze Heer wil gebeden zijn; laat dus wat van je horen!”

Karavaan van de Vriendschap 1 juli 2022. Om 15.30 uur in de Kopra.

Nacht van Gebed 2022

Van vrijdagavond 22.00 uur op 17 juni tot zaterdagochtend 02.00 uur op 18 juni 2022 kunt u meebidden in de Filadelfia Gemeente, Kleinzand 167 Sneek voor hen die om het geloof in de Here Jezus, worden vervolgd. U kunt op elk moment aanschuiven.
https://filadelfiasneek.nl/agenda-item/nacht-van-gebed/

KOPRA: KOffie met een PRAatje, dinsdag, woensdag en vrijdag

Geef je op via secretariaat@filadelfiasneek.nl als je tussen vrijdagavond 4 juni 22.00 uur en zaterdagmorgen 5 juni 02.00 uur de Vervolgde Kerk biddend wilt ondersteunen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Pinksterfeest-Veenklooster-2021-aankondiging_WEB-min.jpg

Dorpentocht 316

Joure-Sneek op 8 mei.
Het kruis wordt verwacht bij de Martinikerk in Sneek omstreeks 17.00 uur. Men kan echter al meelopen vanaf het nieuwe benzinestation aan Lorentzstraat naar de Martinikerk omstreeks 16.30 uur. Maandag 10 mei start de tocht om 14.45 uur vanaf de Martinikerk voor de route Sneek-Bolsward. Meer info op de website van Unite in Christ https://www.uniteinchrist.nl/dorpentocht-316/

Walpurgisnacht 30 april – 1 mei 2021

Aangezien de bidders uit de diverse kerken/gemeenten fysiek niet bijeen kunnen komen, wordt toch de mogelijkheid geboden om mee te bidden voor de diverse gebedsonderwerpen via deze link Walpurgis 2021
Door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, heeft Filadelfia tot nader order enkele activiteiten voorlopig opgeschort of naar andere tijdstippen verplaatst.
Onze kleinschalige diensten met een zeer beperkt aantal personen, die dienen te voldoen aan de RIVM voorwaarden worden wel opgenomen en via een YouTube kanaal uitgezonden.
De Filadelfia Gemeente is een erkend leerbedrijf (via SBB) voor het beroepsonderwijs op sociaal-maatschappelijk gebied.
Toch wensen wij u een goede en veilige jaarwisseling en
Gezond 2021 toe

De Filadelfia Pinkstergemeente is gevestigd aan het Kleinzand 167 in Sneek. Dit pand staat op de gemeentelijke Monumentenlijst en bevindt zich aan de achterzijde van de Oosterdijk (winkelgebied) in Sneek. Hier vinden ook de meeste activiteiten plaats van ons kerkgenootschap. Onze Erediensten en de diensten voor de kinderen op de zondagmorgen om 10.00 uur, de KOPRA (Meeting Point) dagen, de gebedsavond op de woensdagavond en het Leerhuis op de dinsdagavond.  Elke zaterdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur de Kinderclub. Raadpleeg onze agenda hiervoor.

Als Filadelfia Pinkstergemeente Sneek zijn wij ook erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor giften aan ons kerkgenootschap fiscaal aftrekbaar zijn. Tevens maken wij deel uit van het GebedsPlatform Sneek, een samenwerkingsverband van de kerken in Sneek.
Wilt u een financiële bijdrage leveren?  Doneer hier.
In de zondagse diensten kan ook electronisch in de collectezak worden gegeven va GIVT. https://vimeo.com/433643393 

Op de volgende pagina’s van deze website treft u de informatie aan over ons, wie we zijn, wat we willen bereiken en over onze activiteiten.
Uw reactie of aanmelding voor onze nieuwsbrief kunt u via de website kenbaar maken.