Home

Door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, heeft Filadelfia tot nader order al haar activiteiten voorlopig opgeschort.

LUISTERLIJN-SNEEK 
Zoals u wellicht hebt vernomen, zijn de kerken in Sneek, verenigd in het Diaconaal Platform Sneek i.o. een aantal weken geleden met de Luisterlijn-Sneek begonnen. De Luisterlijn is er voor iedereen die in een persoonlijk gesprek zijn hart eens wil luchten en zijn angst en onzekerheid wil uiten. Maar ook als u gewoon even behoefte heeft aan een praatje en menselijk contact. Als u de Luisterlijn belt, krijgt u een vrijwilliger vanuit één van de deelnemende kerken aan de telefoon. Dit betekent dat het u de mogelijkheid geeft om uw geloof in te brengen in het gesprek en desgewenst samen met de ander te bidden in deze som verwarrende en onzekere tijd. We merken immers op dit moment hoe kwetsbaar  we als mensen zijn; de crisis zet ons stil en vraagt om bezinning. Tegelijk is dit ook het moment om te vertrouwen. Om te ontdekken dat er zekerheden zijn voorbij de menselijke controle. Het is misschien wel vooral een moment voor verbondenheid. Het is voor dit soort tijden dat we als mensen aan elkaar zijn gegeven. Wij als Diaconaal Platform Sneek i.o.  willen er graag voor u zijn. Dus voelt u zich vooral uitgenodigd om te bellen met de Luisterlijn. We zitten er klaar voor en zien naar u uit!
De Luisterlijn-Sneek is elke dag bereikbaar van 10.00-12.00 uur, van 14.00-16.00 uur en van 19.00-20.00 uur op telefoonnummer 0515-221 202. Als kerken denken we na over verdere initiatieven voor de directe omgeving. Denk vooral met ons mee. Wil jij je graag inzetten voor de “Luisterlijn” of op een andere manier helpen?
Meld je vooral bij het Diaconaal Platform Sneek i.o. aan bij Kees van Kordelaar (06-19905519). We willen graag dat deze initiatieven van ons allemaal en voor ons allemaal zijn. 

De Filadelfia Pinkstergemeente is gevestigd aan het Kleinzand 167 in Sneek. Hier vinden ook de meeste activiteiten plaats van ons kerkgenootschap. Onze Erediensten en de diensten voor de kinderen op de zondagmorgen, de KOPRA (Meeting Point) dagen, de gebedsavond op de woensdagavond en het Leerhuis op de dinsdagavond.  Raadpleeg onze agenda hiervoor.

Als Filadelfia Pinkstergemeente Sneek zijn wij ook erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor giften aan ons kerkgenootschap fiscaal aftrekbaar zijn. Tevens maken wij deel uit van het GebedsPlatform Sneek, een samenwerkingsverband van de kerken in Sneek.
Wilt u een financiële bijdrage leveren?  Doneer hier.
In de zondagse diensten kan ook electronisch in de collectezak worden gegeven va GIVT.

Op de volgende pagina’s van deze website treft u de informatie aan over ons, wie we zijn, wat we willen bereiken en over onze activiteiten.
Uw reactie of aanmelding voor onze nieuwsbrief kunt u via de website kenbaar maken.