Home

We zijn gevestigd aan het Kleinzand 167 in Sneek. Hier vinden ook de meeste activiteiten plaats van ons kerkgenootschap. Onze Erediensten en de diensten voor de kinderen op de zondagmorgen, de KOPRA (Meeting Point) dagen, de gebedsavond op de woensdagavond en het Leerhuis op de dinsdagavond.  Raadpleeg onze agenda hiervoor.

Als Filadelfia Pinkstergemeente Sneek zijn wij ook erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor giften aan ons kerkgenootschap fiscaal aftrekbaar zijn. Tevens maken wij deel uit van het GebedsPlatform Sneek, een samenwerkingsverband van de kerken in Sneek.
Wilt u een financiële bijdrage leveren?   Doneer hier.
In de zondagse diensten kan ook electronisch in de collectezak worden gegeven va GIVT.

Spreker in Filadelfia Gemeente:

23 februari Piet Bakker

01 maart Piet Speelman

08 maart Hilbert Lodewijk

15 maart Haitze Wiersma

22 maart Piet Luhoff

29 maart Piet Bakker

Onze Eredienst begint om 10.00 uur.

Op de volgende pagina’s van deze website treft u de informatie aan over ons, wie we zijn, wat we willen bereiken en over onze activiteiten.
Uw reactie of aanmelding voor onze nieuwsbrief kunt u via de website kenbaar maken.