Home

Nacht van Gebed 2022

Van vrijdagavond 22.00 uur op 17 juni tot zaterdagochtend 02.00 uur op 18 juni 2022 kunt u meebidden in de Filadelfia Gemeente, Kleinzand 167 Sneek voor hen die om het geloof in de Here Jezus, worden vervolgd. U kunt op elk moment aanschuiven.
https://filadelfiasneek.nl/agenda-item/nacht-van-gebed/

WALPURGISGEBED 2022

Gebedprogramma Walpurgisgebed 30 april 2022.

Aanleiding

Na kort intern overleg hebben Walter Loomeyer en Haitze Wiersma (Filadelfiagemeente) opnieuw besloten om het Walpurgisgebed 2022 (de informatie en gebedspunten) aan te reiken via de website van de gemeente. Ook wordt het programma aangeboden via de website van Compascuum Sneek, het gemeenschappelijk studiecentrum.

Walpurgis

Traditioneel is de nacht van 30 april op 1 mei de nacht van het satanisme, de z.g. Walpurgisnacht.

In die nacht worden er o.a. in de satanskerk en heksenkringen vervloekingen uitgesproken over christenen,  kerken/gemeenten en hun voorgangers, en overige christelijke organisaties.  Te denken valt ook aan overheden, politieke partijen, scholen, gezinnen…..

Daarom willen wij bidden om bescherming, hulp en wijsheid. Bid je mee?

Nadere info vind je op: https://www.stichtingpromise.com/walpurgisnacht-belicht.html

Programma 2022

Voordat u gaat bidden, luister en/of zing mee met: https://www.youtube.com/watch?v=ChKQ9daeX3Q

want we staan er niet alleen voor.

Lees en overdenk I Joh.4:1-6

1  1  Geliefden, gelooft niet iedere geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.

2  Hieraan kent u de Geest van God: iedere geest die Jezus Christus als in het vlees gekomen belijdt, is uit God;

3  en iedere geest die niet Jezus als in het vlees gekomen belijdt, is niet uit God; en dit is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en hij is nu al in de wereld.

4  U bent uit God, kinderen, en hebt hen overwonnen, omdat Hij die in u is, groter is dan hij die in de wereld is.

5  Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld hoort hen.

6  Wij zijn uit God; wie God kent, hoort ons; wie niet uit God is, hoort ons niet. Hieraan kennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling.

 1. Wat horen wij vandaag toch ontzettend veel geluiden en stemmen. En zij vertolken velerlei visie over de tijd, zowel de tijd achter ons, als die vóór ons ligt, maar ook de tijd waarin wij leven. Maar of die door ons gehoorde stemmen ook een geluid laten horen in overeenstemming met God, met de Bijbel, dat is maar de vraag. Hoe check je dat?
 2. Want hoe scheiden we waarheid van leugen bij geluiden en stemmen juist over de geestelijke dingen? Nu, zo lezen we, 1) we onderscheiden dat door de Heilige Geest. En als mensen hun geluiden, visies en meningen, uit Hem putten, dan weten wij dat dat uit God is ….en 2) we onderscheiden dat door de persoon van de Here Jezus Christus. Wordt in de mening of visie die we hoorden erkend, dat Hij in het vlees (als mens)gekomen is, dan is dat uit God. Wordt dat niet erkend dan is de mening over Hem niet uit God!
 3. En juist door de naam van de Here Jezus en wie Hij is, (‘God en mens in één Christus’ constateerde de oude Bijbelleraar Dr H. Bavinck) wordt eigenlijk direct duidelijk of we met de waarheid, dan wel met de leugen van doen hebben en of wij al dan niet met kinderen van God te maken hebben.

Punten van overdenking en gebed. Mocht u niet voor alle punten kunnen/willen bidden, beperk u dan tot díe zaken waarvoor u dat wèl kunt. Gebed is van groot belang.

Dankbaarheid, lof en eer, verootmoediging

 • Dank voor de mogelijkheid tot bidden. Je bid niet alleen. De Heilige Geest is immers onze onderlinge verbinding…
 • Breng lof en eer aan God, aan de Here Jezus voor zijn liefde, zijn trouw en zijn geduld…
 • Is de Coronapandemie van de afgelopen twee jaar, en de oorlog die nu woedt in Oost Europa, een vingerwijzing van God tot waarschuwing…..
 • …of een teken van zijn naderende wederkomst en zijn Koninkrijk….
 • …of moeten we bidden om geest van verootmoediging…

Zing mee met Opwekking 552 “Herstel ons land…” https://www.youtube.com/watch?v=QYQ_9B9aBYY

Vernieuwing…?

 • Hebben we meer kennis van het Woord nodig in deze tijd….intiemer contact met God….meer zicht op de weg, waarop de Heilige Geest ons wil leiden? Bid dat de Heer de behoefte daaraan versterkt. Bid voor vernieuwing van Geloof, Hoop en Liefde in Gods kerk/gemeente over alle kerkmuren heen.
 • Bid om vervulling met de Heilige Geest voor de gemeente (de late regen, die ook óók voor Gods kerk is…Jak.5:7-8).

Denk hierbij ook eens aan “dat zij allen één zijn” (Jh.17:22-23).

Zing mee met Opwekking 308 “Vader, Zoon en Geest, ik prijs U…”…”

Het Woord…

 • Ervaar je zelf dat de prediking van, en het onderwijs uit het Gods Woord, je dichter bij God brengt? Wil je méér kennis uit Gods Woord?
 • Bid de Heer dat Hij zijn dienstknechten helder voor ogen stelt de weg die ze moeten gaan. Bid voor hun bescherming, hun huwelijk/gezin. Bid, dat ze bij het Woord van God blijven en de Here Jezus erkennen als God en Heiland, Heer en Koning.
 • Bid om ‘trouw aan God en zijn Woord’ voor de Bijbelscholen/Universiteiten, de docenten, studenten, lessen, colleges…..
 • Bid voor meer belangstelling van gemeenteleden voor het Bijbelonderwijs in de gemeente…..
 • Vind je het moeilijk om zelf vol te houden met Bijbellezen en bidden? Je staat hierin niet alleen; laten we voor elkaar bidden met het oog daarop.

Zing mee met Opwekking 687 “Laar het huis gevuld zijn……”

Geestelijke strijd…

Lees onderstaande gebedspunten geheel of in delen rustig door en bepaal voor welke punten je wilt bidden. Voor zóveel zaken is er gebed nodig. Doe dus mee!!

 • Dank God, dat bijeenkomsten van Sonja de Vries (Stg. “Uit de bron van Christus”) nog steeds niet doorgang kunnen vinden (wellicht vanwege corona).
 • Rasti Rostelli (alias Roland v.d. Berg) maakt een krachtige comeback met ‘hypnose’ en wat hij noemt ‘magische krachten’. Op 1 mei zal hij in Haarem optreden (zie IJoh.3:8 en bid dat mensen die bijeenkomsten niet bezoeken)
 • Yoga-bijeenkomsten (b.v. Aurean Yogainstituten Sneek, Grouw) vinden soms nog wel plaats binnen het anderhalve meter beleid. Bid dat bezoekers toch open oog krijgen voor de misleidende geestelijk werkelijkheid hierachter.
 • Bid dat zij, die verstrikt zijn in de satanskerk mogelijkheid zien om eruit de komen….
 • Bid voor/om (denk hierbij IPtr.5:5)
  • verbreking van uitgesproken vervloekingen
  • afkeer bij jongeren van geest-beïnvloedende muziek en computer-games
  • denk aan verslaafden van seks, drugs, drank en gokken….
  • slachtoffers van eetstoornissen…
  • hulpverlening bij verslaving door: Stg De Hoop, Dordrecht, Ver.Tot Heil des Volks, Amsterdam e.a.

Zing mee: Opw. 277 “Machtig God..” https://youtu.be/K_gHCIoNca8

 • Bid i.v.m. de huidige gang van zaken in politiek Den Haag en Nederland. Dat er toch een terugkeer mag komen naar een leven naar Bijbelse normen en waarden: huwelijk, gezin. Denk aan de dood-cultuur in ons land abortus, euthanasie voltooid leven… aangestuurd door antichristelijke (politieke) partijen.
 • Bid voor de christenpolitici in de lokale, landelijk- en het Europese parlement(en). Bid voor het onderwijs: de Bijbel en het Bijbelonderwijs weer terug op de lessenaar!
 • Denk aan de gevolgen van dreigend energietekort (krappe beurs?) Bid om aanvaarding van de wijsheid van God door landelijke-  en lokale overheid als het gaat om energie en klimaat, en dat ook de tijd waarin we leven mag worden onderkend!
 • Denk aan de steeds maar verder oplopende spanningen in de wereld: Oorlog Rusland – Oekraïne; verhouding Rusland/China enerzijds en het Westen anderzijds; Israël in steeds verder verkerend isolement. Spanningen met Iran etc… Eén ding staat vast: Jezus’ Koningschap heerst over alles, ook vandaag (vgl. Ps.103:19).
 • Bid dat de invloed van de antichristelijke media wordt ingeperkt!!
 • Denk aan de verspreiding van het evangelie via media als: Internet, EO, Fam7, GrootNieuwsRadio, TWR …..
 • DANK God voor de evangelieactie “the Godstory” en “de Niet Alleen Tour” onlangs in SWF. Dank God voor de talloze vrijwilligers, voor de hoopgevende resultaten: ca 3000 mensen bereikt met het evangelie; voor hen die tot overgave aan de Heer kwamen; voor hen die bemoedigd werden; voor kerkelijke samenwerking bij dit project; voor kerken die zelf een vervolgactie inzetten; voor de financiële voorziening (€135.000)…..Prijs God en dank Hem!

Bid voor de verdere doorwerking ervan, en de geloofsversterking

van velen in SWF

 • Bid voor de vervolgde kerk; voor hulporganisaties als Stg De Ondergrondse Kerk, Open Doors e.a.
 • Bid voor de (al dan niet gehuisveste) vluchtelingen; dat spanning in, en rond asielcentra kunnen worden beheerst.
 • Bid ook voor de reguliere- en particuliere hulpverlening in de ruimste zin, in Sneek en andere plaatsen, b.v. Schuilplaats, Voedselbank….) Denk ook aan de open hulp- en ontmoetingsplaatsen in/bij kerken: w.o. de Hemkerk, Kopra, Leger des Heils, Loodsboot en nog andere.
 • Laten we blijven uitzien naar, en bidden om de realisatie van Gods grote belofte: de vestiging van zijn Rijk als Jezus terugkomt en bid tot slot het “Onze Vader”.

Fijn dat je even tijd voor gebed vrij maakte. En weet, jij bad niet alleen, velen baden met je mee….zelfs wereldwijd. Dank! De hemel komt in beweging als wij bidden.

Slotlied: Een hoopvolle toekomst: https://www.youtube.com/watch?v=WFtdZWoICQM

Op zaterdag 26 februari 2022 zijn kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar (evt. met ouders/begeleiders) hartelijk welkom op de Kinderclub. Een speciale middag van 13.00 tot 15.00 uur met een boeiende film en een smakelijke pannenkoek.

Elke avond van 17 t/m 22 januari een dagthema. Zie voor locatie en dagthema onze Agenda.

Onze activiteiten worden gehouden conform de RIVM voorschriften waarbij wij onze bezoekers vragen zich hier eveneens aan te houden.

KOPRA: KOffie met een PRAatje, dinsdag, woensdag en vrijdag

Geef je op via secretariaat@filadelfiasneek.nl als je tussen vrijdagavond 4 juni 22.00 uur en zaterdagmorgen 5 juni 02.00 uur de Vervolgde Kerk biddend wilt ondersteunen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Pinksterfeest-Veenklooster-2021-aankondiging_WEB-min.jpg

Dorpentocht 316

Joure-Sneek op 8 mei.
Het kruis wordt verwacht bij de Martinikerk in Sneek omstreeks 17.00 uur. Men kan echter al meelopen vanaf het nieuwe benzinestation aan Lorentzstraat naar de Martinikerk omstreeks 16.30 uur. Maandag 10 mei start de tocht om 14.45 uur vanaf de Martinikerk voor de route Sneek-Bolsward. Meer info op de website van Unite in Christ https://www.uniteinchrist.nl/dorpentocht-316/

Walpurgisnacht 30 april – 1 mei 2021

Aangezien de bidders uit de diverse kerken/gemeenten fysiek niet bijeen kunnen komen, wordt toch de mogelijkheid geboden om mee te bidden voor de diverse gebedsonderwerpen via deze link Walpurgis 2021
Door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, heeft Filadelfia tot nader order enkele activiteiten voorlopig opgeschort of naar andere tijdstippen verplaatst.
Onze kleinschalige diensten met een zeer beperkt aantal personen, die dienen te voldoen aan de RIVM voorwaarden worden wel opgenomen en via een YouTube kanaal uitgezonden.
De Filadelfia Gemeente is een erkend leerbedrijf (via SBB) voor het beroepsonderwijs op sociaal-maatschappelijk gebied.
Toch wensen wij u een goede en veilige jaarwisseling en
Gezond 2021 toe

De Filadelfia Pinkstergemeente is gevestigd aan het Kleinzand 167 in Sneek. Dit pand staat op de gemeentelijke Monumentenlijst en bevindt zich aan de achterzijde van de Oosterdijk (winkelgebied) in Sneek. Hier vinden ook de meeste activiteiten plaats van ons kerkgenootschap. Onze Erediensten en de diensten voor de kinderen op de zondagmorgen om 10.00 uur, de KOPRA (Meeting Point) dagen, de gebedsavond op de woensdagavond en het Leerhuis op de dinsdagavond.  Elke zaterdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur de Kinderclub. Raadpleeg onze agenda hiervoor.

Als Filadelfia Pinkstergemeente Sneek zijn wij ook erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor giften aan ons kerkgenootschap fiscaal aftrekbaar zijn. Tevens maken wij deel uit van het GebedsPlatform Sneek, een samenwerkingsverband van de kerken in Sneek.
Wilt u een financiële bijdrage leveren?  Doneer hier.
In de zondagse diensten kan ook electronisch in de collectezak worden gegeven va GIVT. https://vimeo.com/433643393 

Op de volgende pagina’s van deze website treft u de informatie aan over ons, wie we zijn, wat we willen bereiken en over onze activiteiten.
Uw reactie of aanmelding voor onze nieuwsbrief kunt u via de website kenbaar maken.