Home

Gezien de huidige ontwikkelingen, zijn met ingang van heden ALLE activiteiten van Filadelfia tot nader order opgeschort.

KOPRA: KOffie met een PRAatje, dinsdag, woensdag en vrijdag

Geef je op via secretariaat@filadelfiasneek.nl als je tussen vrijdagavond 4 juni 22.00 uur en zaterdagmorgen 5 juni 02.00 uur de Vervolgde Kerk biddend wilt ondersteunen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Pinksterfeest-Veenklooster-2021-aankondiging_WEB-min.jpg

Dorpentocht 316

Joure-Sneek op 8 mei.
Het kruis wordt verwacht bij de Martinikerk in Sneek omstreeks 17.00 uur. Men kan echter al meelopen vanaf het nieuwe benzinestation aan Lorentzstraat naar de Martinikerk omstreeks 16.30 uur. Maandag 10 mei start de tocht om 14.45 uur vanaf de Martinikerk voor de route Sneek-Bolsward. Meer info op de website van Unite in Christ https://www.uniteinchrist.nl/dorpentocht-316/

Walpurgisnacht 30 april – 1 mei 2021

Aangezien de bidders uit de diverse kerken/gemeenten fysiek niet bijeen kunnen komen, wordt toch de mogelijkheid geboden om mee te bidden voor de diverse gebedsonderwerpen via deze link Walpurgis 2021
Door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, heeft Filadelfia tot nader order enkele activiteiten voorlopig opgeschort of naar andere tijdstippen verplaatst.
Onze kleinschalige diensten met een zeer beperkt aantal personen, die dienen te voldoen aan de RIVM voorwaarden worden wel opgenomen en via een YouTube kanaal uitgezonden.
De Filadelfia Gemeente is een erkend leerbedrijf (via SBB) voor het beroepsonderwijs op sociaal-maatschappelijk gebied.
Toch wensen wij u een goede en veilige jaarwisseling en
Gezond 2021 toe

De Filadelfia Pinkstergemeente is gevestigd aan het Kleinzand 167 in Sneek. Dit pand staat op de gemeentelijke Monumentenlijst en bevindt zich aan de achterzijde van de Oosterdijk (winkelgebied) in Sneek. Hier vinden ook de meeste activiteiten plaats van ons kerkgenootschap. Onze Erediensten en de diensten voor de kinderen op de zondagmorgen om 10.00 uur, de KOPRA (Meeting Point) dagen, de gebedsavond op de woensdagavond en het Leerhuis op de dinsdagavond.  Elke zaterdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur de Kinderclub. Raadpleeg onze agenda hiervoor.

Als Filadelfia Pinkstergemeente Sneek zijn wij ook erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor giften aan ons kerkgenootschap fiscaal aftrekbaar zijn. Tevens maken wij deel uit van het GebedsPlatform Sneek, een samenwerkingsverband van de kerken in Sneek.
Wilt u een financiële bijdrage leveren?  Doneer hier.
In de zondagse diensten kan ook electronisch in de collectezak worden gegeven va GIVT. https://vimeo.com/433643393 

Op de volgende pagina’s van deze website treft u de informatie aan over ons, wie we zijn, wat we willen bereiken en over onze activiteiten.
Uw reactie of aanmelding voor onze nieuwsbrief kunt u via de website kenbaar maken.