Home

We zijn gevestigd aan het Kleinzand 167 in Sneek. Hier vinden ook de meeste activiteiten plaats van ons kerkgenootschap. Onze Erediensten en de diensten voor de kinderen op de zondagmorgen, de KOPRA (Meeting Point) dagen, de gebedsavond op de woensdagavond en het Leerhuis op de dinsdagavond.  Raadpleeg onze agenda hiervoor.

Als een van de vele gemeenten, zijn wij aangesloten bij de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE).

Als Filadelfia Pinkstergemeente Sneek zijn wij ook erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor giften aan ons kerkgenootschap fiscaal aftrekbaar zijn.
Wilt u een financiële bijdrage leveren?   Doneer hier.
Sinds kort kan er in de zondagse diensten ook electronisch in de collectezak worden gegeven.

Sprekers in de Filadelfia Gemeente:

14 juli Faroek Ghazi
21 juli Peter Wijngaarden
28 juli br. Piet Bakker
04 augustus Frank Peters
11 augustus om 11.00 uur KOPRAdienst
18 augustus Piet Hollander
25 augustus Piet Bakker

Onze Eredienst begint om 10.00 uur.

Op de volgende pagina’s van deze website treft u de informatie aan over ons, wie we zijn, wat we willen bereiken en over onze activiteiten.
Uw reactie of aanmelding voor onze nieuwsbrief kunt u via de website kenbaar maken.