Home

Door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, heeft Filadelfia tot nog toe al haar activiteiten opgeschort. Echter, op Eerste Paasdag 12 april a.s. willen wij onder de strikte voorwaarden zoals gesteld door het RIVM, de Paasviering houden om 10.00 uur. Dit houdt echter in dat het maximaal aantal bezoekers op 30 wordt gesteld en dat men gepaste (minimaal 1,5 meter) afstand van elkaar houdt. Tevens zullen wij er op toezien dat personen die niet beschikken over een goede gezondheid (oud en jong) -hoe onvriendelijk dit ook mag klinken- de toegang zal worden geweigerd in het belang van de medemens.

De bemoedigende boodschap van br. Piet Bakker: Nehemia.mp4

We zijn gevestigd aan het Kleinzand 167 in Sneek. Hier vinden ook de meeste activiteiten plaats van ons kerkgenootschap. Onze Erediensten en de diensten voor de kinderen op de zondagmorgen, de KOPRA (Meeting Point) dagen, de gebedsavond op de woensdagavond en het Leerhuis op de dinsdagavond.  Raadpleeg onze agenda hiervoor.

Als Filadelfia Pinkstergemeente Sneek zijn wij ook erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor giften aan ons kerkgenootschap fiscaal aftrekbaar zijn. Tevens maken wij deel uit van het GebedsPlatform Sneek, een samenwerkingsverband van de kerken in Sneek.
Wilt u een financiële bijdrage leveren?   Doneer hier.
In de zondagse diensten kan ook electronisch in de collectezak worden gegeven va GIVT.

Op de volgende pagina’s van deze website treft u de informatie aan over ons, wie we zijn, wat we willen bereiken en over onze activiteiten.
Uw reactie of aanmelding voor onze nieuwsbrief kunt u via de website kenbaar maken.