Home

Door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, heeft Filadelfia tot nader order enkele activiteiten voorlopig opgeschort.

De Filadelfia Pinkstergemeente is gevestigd aan het Kleinzand 167 in Sneek. Dit pand staat op de gemeentelijke Monumentenlijst en bevindt zich aan de achterzijde van de Oosterdijk (winkelgebied) in Sneek. Hier vinden ook de meeste activiteiten plaats van ons kerkgenootschap. Onze Erediensten en de diensten voor de kinderen op de zondagmorgen om 10.00 uur, de KOPRA (Meeting Point) dagen, de gebedsavond op de woensdagavond en het Leerhuis op de dinsdagavond.  Elke zaterdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur de Kinderclub. Raadpleeg onze agenda hiervoor.

Als Filadelfia Pinkstergemeente Sneek zijn wij ook erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor giften aan ons kerkgenootschap fiscaal aftrekbaar zijn. Tevens maken wij deel uit van het GebedsPlatform Sneek, een samenwerkingsverband van de kerken in Sneek.
Wilt u een financiële bijdrage leveren?  Doneer hier.
In de zondagse diensten kan ook electronisch in de collectezak worden gegeven va GIVT. https://vimeo.com/433643393 

Op de volgende pagina’s van deze website treft u de informatie aan over ons, wie we zijn, wat we willen bereiken en over onze activiteiten.
Uw reactie of aanmelding voor onze nieuwsbrief kunt u via de website kenbaar maken.