Herdenking en Bevrijding

Op 4 mei staan wij stil bij hen die hun leven hebben gegeven in het geweld, dat door de gebroken schepping onze aarde verscheurt.
Oorlogen die ontelbare slachtoffers hebben gemaakt en waarvan de gevolgen nog steeds merkbaar zijn bij hen die hun dierbaren  missen.

Een dag daarna, 5 mei, vieren wij de bevrijding: leven in vrijheid, als natie zelf bepalen hoe je wilt leven.
Vrijheid is een kostbaar goed.

In bijbelse zin mogen wij worden bevrijd van de duisternis, waarmee door diezelfde gebroken schepping, deze wereld wordt omgeven.
In Johannes 3:16 staat dat God de Here Jezus heeft gegeven om de mens uit die duisternis te trekken om in Zijn licht te kunnen leven: bevrijding.
In veel landen leven christenen onder de druk van oorlog en onderdrukking, maar toch ervaren zij die vrijheid en de volharding om te blijven volharden: innerlijke bevrijding.