Wie zijn we..

De Filadelfia Pinkstergemeente Sneek is een kerkgenootschap dat sinds de jaren 60 van de vorige eeuw in Sneek is gevestigd. Het Woord van God, de bijbel, staat centraal in de zondagse en doordeweekse aktiviteiten, waarbij de zorg en de liefde van God voor elk mens tot uiting wordt gebracht.

Als een groep gelovigen in God, willen wij Zijn liefde voor de mens met onze naaste delen. Dit doen wij door een ieder uit te nodigen voor onze zondagse diensten, van 10.00 – 11.30 uur en door hulp te bieden waar nodig en voor zover binnen onze bevoegdheden. Niet alleen onderwijs in het woord van God, maar ook handelen conform de opdracht van Jezus Christus met Zijn liefde voor de mens ongeacht cultuur, huidskleur, sociale positie. Ons gebouw aan het Kleinzand 167 in Sneek is op de dinsdag, woensdag en vrijdag voor iedereen open voor een praatje met of zonder koffie van 13.00 tot 17.00 uur. Tevens wordt op afspraak op de dinsdag en vrijdag geassisteerd als er vragen zijn op sociaal-maatschappelijk-financieel gebied waaronder over Toeslagen van de Belastingdienst.

De Filadelfia Pinkstergemeente is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor giften aan de Filadelfia Pinkstergemeente Sneek aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting.
Ons IBAN is NL54ABNA 0482 1373 12. We zijn ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60042540. Bij de Belastingdienst hebben wij een ANBI beschikking met nummer 8537.43.307.

Met het woord van God als fundament willen wij geestelijk onderdak bieden aan een ieder die naar (meer) aandacht, warmte en rust op zoek is. Door het kleinschalig karakter van de gemeente is hier voldoende ruimte voor, en voelt men zich gauw opgenomen in het huisgezin van God. Op de eerste plaats is het erg belangrijk dat men God gaat leren kennen als de liefhebbende Vader. In mensen kun je teleurgesteld worden, maar God is wel volmaakt en verandert niet.