Week van Gebed 2020

Wordt 2020 een “buitengewoon” jaar?

U leeft als christen een buitengewoon leven; een leven in relatie met de Schepper van hemel en aarde. Met Hem mag u uw verlangens en zorgen delen en dus ook voor 2020.

Het GebedsPlatform Sneek organiseert sinds 2014 een interkerkelijke Week van Gebed. In 2020 is het gebedsthema “Buitengewoon”, aangereikt door de christenen op Malta. Hierbij wordt verwezen naar Handelingen 28, waar Paulus na een ernstige schipbreuk ontdekt hoe buitengewoon vriendelijk de schipbreukelingen op Malta werden ontvangen.

Na een gezamenlijke start op zondag 19 januari – een oecumenische dienst om 19.00 uur in de Kapel van het Bonifatiushuis (Jachthavenstraat 28 Sneek) – wordt van maandag 20 t/m zaterdag 25 januari 2020 in de Baptistengemeente aan de Selfhelpweg Sneek, iedere avond van 19.00 tot 20.15 uur het thema “Buitengewoon” gekoppeld aan deelthema’s: rust hebben, hoop bieden, vrede bewaren, jij helemaal anders, delen en ontvangen, Jezus Christus door ons.