Zendingsprojecten

Uw bijzondere aandacht hiervoor:

Elk kwartaal ondersteunt de Filadelfia Gemeente een zendingsproject. Hierbij denken wij aan projecten die gezien de relatieve onbekendheid, een financiële bijdrage goed kunnen gebruiken.
Sinds enige tijd ondersteunen wij het Kinderhuis Open Poort in Suriname.