Geschiedenis

De Filadelfia Pinkstergemeente Sneek is een kleine pinkstergemeenschap die al sinds  1912 bestaat.  Destijds onder de naam “Pinkstergemeente.”

In de jaren 60 van de vorige eeuw was de nu welbekende evangelist/zendeling Jaap Kooy samen met zijn vrouw Swaantje actief in Sneek en omgeving. Inmiddels is br. Jaap in het Eeuwig Thuis bij de Heer. De gemeente voerde toen de naam “Volle Evangelie Gemeente.” Het fenomeen “pinksterbeweging” was vrij nieuw in die periode en men keek vrij argwanend naar die spontaan roepende “halleluja” gelovigen. De nu binnen evangelisch Nederland gezongen liederen uit “Opwekking” bestonden nog niet, en in de zondagse samenkomsten werd gezongen uit de liederenbundels van Johannes de Heer, en van zr. M.A. Alt (“Glorieklokken”). Samenkomsten werden behalve aan huis ook gehouden in het gebouw “Aere Perennius” aan het Kleinzand in Sneek, waar nu het Chinees Restaurant Nieuw Azië is gevestigd.

Enkele jaren later beantwoordden Jaap en Swaantje Kooy aan de zendingsopdracht die zij van de Here God kregen, en vertrokken naar Australië om daar met heel veel succes diverse evangelisatiecampagnes te houden met uitbreiding naar andere landen in Zuidoost Azië. In Australië werden ook diverse pinkstergemeentes gesticht.


De leiding van de Filadelfia Pinkstergemeente in Sneek werd bij het vertrek van Jaap en Swaantje Kooy overgedragen aan Bert Fransen, pas afgestudeerd aan de Pinksterbijbelschool in Groningen. De heer H. Fransen is meer dan 40 jaar de vaste voorganger van deze pinkstergemeente geweest, die de samenkomsten hield in het bovengedeelte van een pand dat te bereiken was via een steegje aan de Prins Hendrikkade, later verhuisde naar het gunstiger gelegen pand aan het Kleinzand (voorheen Café Vogelzang), en uiteindelijk begin 70-er jaren het “Piter Jelleshûs” aan het Kleinzand 167 (voorheen nummer 91) aankocht, en verbouwde tot een ruimte waar behalve de zondagse Erediensten, ook de andere activiteiten in alle vrijheid konden worden gehouden. Inmiddels heeft de voormalige Gemeente Sneek (de huidige Gemeente  Súd-West Fryslân) dit pand aangemerkt als gemeentelijk monument.

Het bestuur van de Filadelfia Pinkstergemeente wordt gevormd door een voorzitter, secretaris en penningmeester.