Regiogebed

De Filadelfia Gemeente maakt deel uit van het GebedsPlatform Sneek, een samenwerkingsverband tussen diverse kerken/gemeenten.
Gezamenlijk worden activiteiten ondernomen, zoals bijv. in de Sneekweek, maar als leden van het GebedsPlatform komt men ook periodiek bij elkaar om in het Regiogebed te bidden voor stad en land.
Op donderdagavond 14 september 2017 wordt om 19.15 uur het Regiogebed gehouden in De Loodsboot die afgemeerd ligt aan de Harinxmakade (achter de R.K. kerk). Een ieder die hart heeft voor stad en land is hierbij van harte welkom.

REGIOGEBED 14 SEP 2017