ANBI

Filadelfia Pinkstergemeente Sneek
Kleinzand 167 – 8601 BG Sneek
Kamer van Koophandel 60042540
ANBI 91.148
Op deze link Exploitatieoverzicht treft u ons Exploitatieoverzicht 2017 aan.

 

IBAN:  NL  54  ABNA  0482 1373 12

Wilt u een financiële bijdrage leveren? Doneer hier.

Bestuur:
Piet Bakker (adviseur geestelijke zaken)
Anneke Fransen  (Worship)
Faroek Ghazi (Bevrijdingspastoraat)
Walter Loomeyer (secretariaat/financiën)

Secretariaat:
secretariaat@filadelfiasneek.nl

Redactie:
Mailadres:   redactie@filadelfiasneek.nl

http://www.facebook.com/filadelfiasneek

Kantoor te bereiken op de dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 11.00-17.00 uur via:
Tel. 0515-335491