ANBI

ANBI

Filadelfia Pinkstergemeente Sneek
Kleinzand 167 – 8601 BG Sneek
Kamer van Koophandel 60042540
ANBI 853743307
Op deze link Exploitatieoverzicht treft u het over  2022  aan.
Tevens  het Beleidsplan Filadelfia 2023 2026.

IBAN:  NL  54  ABNA  0482 1373 12

Wilt u een financiële bijdrage leveren? Doneer hier.

De leiding van de Filadelfia Gemeente wordt gevormd
door een bestuur van voorzitter, secretaris en penningmeester. 

Secretariaat:
secretariaat@filadelfiasneek.nl

http://www.facebook.com/filadelfiasneek

Kantoor te bereiken op de dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 14.00-17.00 uur via:
Tel. 0515-335 491. Op enkele dagen is de telefoon doorgeschakeld naar 06-27053681 of via het contactformulier op deze website.