Klik op de foto voor de details

KOPRA

Wat is KOPRA?

Mar 31

Klik op de foto voor de details

Samenkomst

God in ons midden

Apr 2
UPCOMING EVENTS VIEW ALL EVENTS
FOLLOW US ON:

Welkom op onze website

We zijn gevestigd aan het Kleinzand 167 in Sneek. Hier vinden ook de meeste activiteiten plaats van ons kerkgenootschap. Onze Erediensten en de diensten voor de kinderen op de zondagmorgen, de Music-Ins op de vrijdagavond en de gebedsavond op de woensdagavond. Daarnaast wordt de Celgroepavond op een andere locatie in Sneek gehouden. Raadpleeg onze agenda hiervoor.

Als een van de vele gemeenten, zijn wij aangesloten bij de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE).

Als Filadelfia Pinkstergemeente Sneek zijn wij ook erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor giften aan ons kerkgenootschap fiscaal aftrekbaar zijn.
Wilt u een financiële bijdrage leveren? Doneer hier.

 

Op de volgende pagina’s van deze website treft u de informatie aan over ons, wie we zijn, wat we willen bereiken en over onze activiteiten.
Uw reactie of aanmelding voor onze nieuwsbrief kunt u via de website kenbaar maken.

Kijk eens op de pagina Activiteiten.

Zomertijd


In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 maart 2017 zal de Zomertijd ingaan. Dit betekent dat de klok één uur VOORUIT dient te worden gezet om de volgende dag op tijd te zijn voor alle activiteiten.

Eindtijd Bijbelstudie

Op woensdagavond 22 maart 2017 om 19.30 uur verzorgt br. Frank Ouweneel de Eindtijd Bijbelstudie in het Filadelfiagebouw, Kleinzand 167 Sneek.
Licht van de bijbel over de huidige ontwikkelingen in de wereld. 

Eén van de profetiën waarin wordt aangekondigd dat aan Jezus’ wederkomst heftige gebeurtenissen  zullen voorafgaan is Joël 1:1 t/m 3:
“Luister, leiders van het land !  Ja, laat iederen luisteren !  Hebt u ooit in uw leven, of voor zover u zich uit de geschiedenis kunt herinneren gehoord van wat Ik u nu ga vertellen ?  Vertel het aan uw kinderen, laten zij het weer aan hun kinderen vertellen, de ene generatie aan de andere.”

Items als Brexit en andere alarmerende Europese ontwikkelingen, de wereldwijde droogte en nog meer andere actuele zaken, zullen op deze avond worden toegelicht. 

 

Wat is nieuw?

Heb je soms ook het idee dat je iets al eerder hebt gezien of meegemaakt? Wat is hier dan nieuws aan?
Soms denken we dat het leven een aaneenschakeling is van allerlei gebeurtenissen die zich herhalen. Dit lijkt misschien zo, maar elke dag is een dag die God jou geschonken heeft. HIJ heeft het leven gegeven, maar wij dienen er zelf invulling aan te geven, zoals een vrouwelijke CEO van Hewlett-Packard haar moeder heeft horen zeggen. 
Wat doe je vandaag met je leven? Het is kostbaar en alleen zinvol als je dat toevertrouwt aan Iemand Die jou volledig kent en ook weet wat goed voor je is.
Meer weten over die Persoon? Neem contact met ons op, of……….bezoek eens de samenkomst, elke zondag om 9.30 uur. 

KOPRA

Kleinzand 167 Sneek

Sinds eind december 2015 is het gebouw van de Filadelfia Gemeente, Kleinzand 167 – 8601 BG Sneek, open van 11.00 tot 17.00 uur op de dinsdag, woensdag en vrijdag. Inmiddels is dit een welbekende plek geworden voor velen die gezellig bij elkaar willen zijn, een (gratis) kopje koffie met een praatje (KOPRA), luisterend naar opbouwende en vertroostende christian music, assistentie willen bij het aanvragen van een sociale uitkering, gesprek over het traject van schuldhulpverlening etc. Tussen 13.00 en 13.30 uur kan elke aanwezige gewoon aanschuiven voor een gratis lunch en de afgelopen periode wordt hier door tussen 16 en 18 personen gebruik van gemaakt. Gezellig samen tafelen waarbij diverse onderwerpen aan bod komen. 
Er zijn 2 computers beschikbaar waar goed gebruik van wordt gemaakt.

Liefde, geluk, blijdschap, veiligheid en zekerheid

Dit zijn de begrippen die worden toegelicht in de studie op 25 januari 2017 door br. Frank Ouweneel.
In het kader van de Bijbelstudie-cyclus Belangrijke Bijbelse Begrippen (van september tot juni, elke 4e woensdag van de maand met uitzondering van de maand december) zullen deze onderwerpen uitvoerig worden behandeld.

Er is bijna geen mens op deze aarde die niet geïnteresseerd is in liefde, geluk, blijdschap en in werkelijke veiligheid en zekerheid.
Als je 10 mannen en vrouwen zou vragen of ze deze begrippen eens zouden willen verklaren, dan zou je een veelvoud van 10 verschillende antwoorden krijgen. Dat komt omdat genoemde begrippen nauwelijks uit te leggen zijn èn vooral……..omdat ze intens zijn verbonden met iemands levensloop, ervaringen en emoties. 
Het is daarom van groot belang om te bestuderen wat het Woord van God erover zegt. In één ding is de Bijbel ondubbelzinnig duidelijk: de enige Bron van liefde, geluk, blijdschap, veiligheid en zekerheid is GOD, die met open armen klaar staat om uit te delen aan allen die door Zijn Zoon Jezus Christus tot Hem komen. De studie begint om 19.30 uur in het Filadelfiagebouw, Kleinzand 167 – 8601 BG Sneek. 

Week van Gebed 2017

Als u jaarlijks gewoon was, in januari actief mee te bidden in de Week van Gebed, dan kan dat ook weer in januari 2017. De Week van Gebed is van zondag 15 januari tot en met zaterdag 21 januari 2017.

Het onderwerp voor de Gebedsweek luidt,

 “Is alles okay?”

Centraal staat het Bijbelgedeelte van  2 Corinthiërs 5:14-21. De apostel behandelt daarin de verzoening tussen God en mensen. Hierin roept hij op om zich met God te laten verzoenen om zo een nieuwe schepping te worden. Jezus Christus is daarvoor het noodzakelijke middel tot verzoening. Door zijn offer aan het kruis, verzoende Hij ons met God. Hij werd in onze plaats tot zonde gemaakt, opdat wij in Gods tegenwoordigheid kunnen verschijnen! Tussen God en ons is het om Jezus’ wil okay!

 In de voorafgaande Oecumenische Dienst op zondagavond 15 januari 2017, in de Martinikerk (19:30 uur), zal aan dit onderwerp aandacht worden gegeven, bij de lezingen, de overdenkingen en de gebeden en zal deze dienst de start inluiden tot de Gebedsweek 2017 in Sneek.

De dagen na de oecumenische dienst zal tijdens de bidstonden het thema verder worden uitgewerkt in subthema’s: “…jij en God” (maandag), “…jij en je buren” (dinsdag), “…jij en de kerk” (woensdag), “…jij en de wereld” (donderdag), “…jij en de tijd” (vrijdag) en “…jij en jezelf” (zaterdag).
De doordeweekse bidstonden vinden plaats in het Witte Kerkje, Julianastraat 5 in Sneek. Filadelfia Gemeente zal de donderdag (“…jij en de wereld”) verzorgen. 

Voorspoedig 2017

De Filadelfia Pinkstergemeente Sneek wenst u allen een Voorspoedig 2017 toe. Een jaar waarin u (misschien opnieuw) het geloof in Jezus Christus zult beleven en waarin Hij uw leven in Zijn hand mag nemen en houden. De Here Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven.
Welkom in de Nieuwjaarsdienst die op 1 januari 2017 om 10.30 uur wordt gehouden in het Filadelfiagebouw, Kleinzand 167 Sneek.


 

Kerstviering

Op zondag 25 december 2016 wordt het Kerstfeest gevierd tijdens de dienst van 09.30 uur tot 11.00 uur.
Na deze bijzondere dienst kunnen de bezoekers van deze dienst deelnemen aan de Kerstlunch. 

Christmas Table Decoration — Image by © Royalty-Free/Corbis

Twaalf Provinciën Tour

Op 11 december 2016 verzorgt Wouter Seinen en zijn band de worship in Filadelfia, Kleinzand 167 – Sneek.
Start om 9.30 uur en de toegang is geheel gratis. Nederlandstalige liedjes met een kostbare inhoud.poster-twaalf-provincien-tour

 

 

Bijzondere Dienst: Doopdienst

Op zondag 27 november 2016 zullen 6 personen zich op grond van hun geloof in Jezus Christus laten dopen door onderdompeling. Dit vindt plaats in het Filadelfiagebouw, Kleinzand 167 – 8601 BG Sneek.
Hieronder enkele foto’s van deze dienst.

WINTERTIJD

In de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 oktober 2016 gaat de WINTERTIJD in.
De klok wordt dan 1 uur terug gezet. Langer blijven slapen of langer opblijven. Keuze is aan u.
wintertijd

 

Wouter Seinen en band

Klik op poster en kom dan terug op deze pagina.

 

 

Hou deze datum vrij in je agenda, want op zondag 11 december 2016 treedt Wouter Seinen op met zijn band in het Filadelfiagebouw. Start om 9.30 uur.
Diepzinnige, realistische luisterliedjes vanuit het hart. Hartelijk welkom; toegang is gratis.

Wouter Seinen optreden

Wouter Seinen & Band